Mimosoudní řešení sporů

Spotřebitel je oprávněn obracet se při řešení sporů vzniklých z kupní smlouvy na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jakožto pověřený subjekt k řešení mimosoudních sporů mezi podnikateli a spotřebiteli, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy u naší společnosti poprvé bylo uplatněno právo, které je předmětem řešeného sporu.

Spotřebitel je oprávněn obracet se při řešení přeshraničních sporů vzniklých z kupní smlouvy na Evropské spotřebitelské centrum www.evropskyspotrebitel.cz, jakožto podpůrného subjektu při řešení mimosoudních sporů mezi podnikateli a spotřebiteli, kteří jsou z rozdílných členských státu EU a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy u naší společnosti poprvé bylo uplatněno právo, které je předmětem řešeného sporu.